יום שישי, 27 בפברואר 2015

חידושים במסמך Google Docs

חידושים במסמך Google Docs
עיצוב הטקסט כטקסט רגיל או ככותרות ולאחר מכן להוסיף תוכן עניינים עם תוסף table of contents

חידושים במסמך Google Docs

חידושים במסמך Google Docs אפשרות הוספת כותרת עליונה וכותרת תחתונה מותאמות אישית. ניתן גם לעצב כותרת לעמוד ראשון השונה משאר העמודים.