יום שישי, 27 בפברואר 2015

חידושים במסמך Google Docs

חידושים במסמך Google Docs
עיצוב הטקסט כטקסט רגיל או ככותרות ולאחר מכן להוסיף תוכן עניינים עם תוסף table of contents