יום חמישי, 30 ביוני 2016

אפשרויות חדשות לטופסי Google Forms

הפיכת הטופס לבוחן ללא צורך בתוסף Flubaroo
האפשרות החדשה הזו באה להקל על כל מי שהטכנולוגיה קצת רחוקה ממנו.
כדי לעשות זאת: לוחצים על הגדרות ומגדירים כבוחן. לאחר מכן ניתן אם זו שאלת רב ברירה ניתן להגדיר את התשובה הנכונה את הניקוד לתשובה, להוסיף משוב על הצלחה או שגיאה וגם לבחור אם לשלוח מיד לנבחנים או לחכות עד שעברנו על הבחינה.
בתגובות יוצגו את תוצאות הבוחן וניתן יהיה לקבל גם:
  • ממוצע ציוני הבוחן
  • חציון ציוני הבוחן
  • טווח ציוני הבוחן
  • גרף חלוקת הציונים
  • רשימת רוב התשובות השגויות
  • ציוני כל תלמיד בנפרד
  • ניתוח הציונים לכל תשובה בנפרד


מצורפת טבלת השוואה בין טפסי Google Forms החדשים לבין הטופס עם תוסף Flubaroo

בוחן בטפסים
תוסף פלוברו
הטפסים החדשים מול תוסף Flubaroo


דרישות
לא
כן
תוסף ADD-ON
לא
כן
גיליון Google Sheets


אפשרות שאלות
כן
כן
מתן ציון לשאלות רב ברירה, תיבות סימון, רשימה נפתחת
לא
כן
מתן ציון לשאלות טקסט 'פתוחות'
לא
כן
מתן ציון ידני
לא
כן
אפשרות לתשובות אלטרנטיביות
לא
כן
אפשרות לציון חלקי
לא
כן
אפשרות לבדיקת אותיות גדולות קטנות באנגלית
לא
כן
אפשרות לטווח תשובות מתמטיות
לא
כן
אפשרות למתן ציון בונוס


תוצאות למורים
כן
כן
גרף התפלגות ציונים
כן
כן
ציון ממוצע
כן
לא
ציון חציון
כן
לא
טווח ציוני בוחן
כן
כן
רשימת רוב התשובות השגויות
כן
כן
ציון לכל תלמיד
כן
כן
ציון לכל תשובה


תוצאות לתלמיד
כן
כן
מתן ציון מידי
כן
כן
מתן ציון בעיכוב
כן
כן
העברת ציון בדוא"ל
לא
כן
העברת ציונים דרך מסמך Google Docs
כן
כן
הוספת תשובות שגויות בתוצאות תלמיד
כן
כן
הוספת תשובות נכונות בתוצאות תלמיד
כן
כן
הוספת ניקוד בתוצאות תלמיד


אפשרות משוב לתלמיד
כן
כן
משוב ספציפי לתשובה שגוייה
כן
לא
משוב ספציפי לתשובה נכונה
כן
כן
הודעה כללית לכל הכיתה
כן
כן
הודעה ספציפית לכל תלמיד

אין תגובות:

פרסום תגובה